Przeszukano 109854607 wypowiedzi na 3953 forach

mi甓niaki macicy -laparoskopia - pozosta砮 wpisy

Soruj: wg trafno禼i wg daty

Re: Laparoskopia mi甓niaka macicy

zajrzyj na forum 'usuniecie macicy i co dalej?" tam znajdziesz du縪 porad i wsparcia, i to nie tylko w kwestii usuni阠ia macicy, ale tak縠 laparoskopii mi甓niak體, diety, leczenia, hormon體, no cala kupa dobrych rad tam jest. na pewno ci sie przyda. -- http://images44.fotosik.pl/266/58ea10722

Laparoskopia mi甓niaka macicy

Dziewczyny, napiszcie prosz, kt髍y szpital w Warszawie polecacie i lekarzy wykonuj眂ych laparoskopi mi甓niak體 macicy? Czeka mnie ten zabieg, kt髍y odk砤dam ju od ponad roku, bo nie wiem w czyje r阠e odda moje zdrowie. To b阣zie moja pierwsza wizyta w szpitalu, wi阠 strach mam podw骿ny

laparoskopia mi甓niaka macicy

witam:) bardzo chcia砤bym si dowiedzie czy kt髍a z Was mia砤 przeprowadzon laparoskopie mi甓niaka/k體 macicy w Irlandii i jak to wygl眃a硂. Czy mog硑by禼ie poleci konkretny szpital albo lekarza. B阣 bardzo wdzi阠zna.Dzi阫uje.

Re: Laparoskopia mi甓niaka macicy

Witaj Te mam ten sam problem co Ty. Mam pytanie czy znalaz砤 ju jak opcje w naszej kochanej Wawie je秎i chodzi o laparoskopi? By砤m na wizycie przy Karowej i zaproponowano mi laparotomi a przecie tam jest oddzial laparoskopowy. Pozdrawiam

Re: Laparoskopia mi甓niaka macicy

Konsultowa砤m sw骿 problem z 3 -ema niezale縩ymi o秗odkami ginekologicznymi-esmya nie, natomiast wskazania do operacji niestety tak. W jednym z nich proponowano mi miren w ramach zahamaowania wzrostu, ale po zrobieniu usg-za du縜 zmiana czyli za p蠹no jednym s硂wem...... Pozdrawiam!

Re: Laparoskopia mi甓niaka macicy

Witaj S硑sza砤m o esmya a tak縠 o Mirenie. Je秎i chodzi o Mirene-m骿 mi甓niak jest za du縴 -7x 6 cm,wk砤dk mo縩a za硂縴 wtedy,kiedy chce si spowolnic -nawet zatrzyma wzrost-i gdy jest mniejszy tzn np.3 cm. Esmya-us硑szlam od lekarza ,縠 zmniejszenie o 1 cm nic nie da,nadmieni,縠 ta osoba bra砤

Re: Laparoskopia mi甓niaka macicy

hej, ja jestem 2 tyg po usunieciu 6 miesniak體 macicy . mam 31 lat, rok temu poornilam 1 ciaze.niestety laparo mialam w bialymstoku nie w wawie - prywatnie - lekarz mlody wyksztalcony w USA i Norwegii, inni lelarze, nawet ci z warszawy proponowali mi przy takiej liczbie miesniak體 klasyczna

Re: GAMETA RZGOW-rzadowe in vitro cze舵 4

komputerem te nie mam si. jutro wreszcie mam nadziej kupi w髗ek, bo zwlekamy z tym - sama mog砤bym wybra i ju ale niech te ojciec troch pomy秎i a nie tylko pracuje ;-) U mnie na pewno b阣zie cesarka poniewa mia砤m usuwane mi甓niaki macicy. TRZYMAM KCIUKI ZA WSZYSTKIE DZIEWCZYNY W CZASIE WALKI

Re: In vitro / transfer zarodk體 2015 cz. 2

laparoskopi te mia砤m dwa lata temu: torbiel oko硂jajowodowa , mi甓niak macicy, zrosty wewn眛rzotrzewnowe, endometrioza II stopnia. Przy wielokrotnych usg 縜den lekarz nic z tych rzeczy nie widzia. Nie wiem co robi. My秎 um體i si do mojego lekarza mimo wszystko i co zrobi, tylko jak po

Re: sierpniowo/wrze秐iowe in vitro 2014 cz.2

podczas laparoskopii wyci阬i mi mi甓niaka macicy, okaza硂 si 縠 endometrioza drugiego stopnia, ale lekarz m體i, 縠 nie powinna przeszkadza a tak, histeroskopia nic nie wykaza砤 - wszystko ok. Wszystkie usg idealne, reakcja podczas stymulacji jak na m骿 wiek (35 lat) ok. No i nic. Czytaj眂 Was

Re: usuwanie mi甓niak體 metod ultrad縲i阫體 MRgF

konieczno禼i przeprowadzania ponownych zabieg體 usuwania guz體, obni縜j koszty leczenia uwzgl阣niaj眂, i leczenie mi甓niak體 macicy jest kosztowne zw砤szcza kiedy zwi眤ane jest z takimi zabiegami operacyjnymi jak histerektomia, lub te wymaga ponownego zastosowania terapii nieinwazyjnych (laparoskopia i

Jestem po 硑縠czkowaniu/przed operacj

Witam bardzo serdecznie. Jestem 秝ie縪 po zabiegu 硑縠czkowania macicy w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego przed operacj mi甓niaka macicy. Mam mi甓niaka 8,5 cm x 7,5 cm w przedniej 禼ianie macicy, niestety tylko operacja wchodzi w gr, bo mi甓niak jest za du縴 na laparoskopi

Re: Mi甓niaki macicy - moje do秝iadczenia

Nat-ea, macica mi阺niakowata oznacza to, 縠 sa mi甓niaki. Tego okre秎enia u縴砤 tez lekarka, kt髍a mnie przyjmowa砤 do szpitala. A tyle przeczyta砤m w necie : "Gdy w macicy jest wiele mi甓niak體, zatraca ona sw骿 fizjologiczny kszta硉 i wielko舵. M體imy wtedy o macicy mi甓niakowatej. Wywiad

Szukam dobrego ginekologa od laparoskopii

Szukam dobrego ginekologa od laparoskopii w Bia硑mstoku lub Olsztynie ( mam do wyci阨a mi甓niaki mo縠 i trzon macicy). Prosz o pomoc .

:(

mam mi甓niaki w macicy wi阠 lekarz m體i 縠bym szybko zasz砤 w ci笨e a po ci笨y mi甓niaki trzeba wyci辨, teraz tego nie zrobi bo to os砤bi硂 by macice i nie donosi砤bym ci笨y tzn musia砤bym poczeka np rok 縠by macica sie wygoi砤. Tylko jak tu si stara jak w g硂wie taki strach? strasznie pragniemy

Re: Usuni阠ie macicy bez jajnik體 - plusy i minus

apolonia88 Ja dostawa砤m lek na zmniejszenie mi甓niak體 przez 4 miesi眂e (1 zastrzyk miesi阠znie), owszem zmniejszy硑 si one i dlatego rozpatrywana by砤 laparoskopia, kt髍a niestety nie uda砤 si z powodu z硑ch warunk體 wewn眛rz... To by Dephereline SR 37,5. -- 46 lat, 8.06.2011 laparoskopia

Re: Mi甓niaki macicy - moje do秝iadczenia

olikkk chcia砤bym dodac, ze trafi砤m do szpitala z ostrymi objawami niedro縩o禼i jelit w砤秐ie przez mi甓niaki... :( i w體czas zacze砤m na seri je traktowac i doprowadzic do usuni阠ia tego problemu... -- 46 lat, 8.06.2011 laparoskopia zako馽zona laparotomi - usuni阾a szyjka, macica i przydatki

Re: 44 dc brak okresu

Witaj Kasiu. Ja mia砤m mi甓niaka w pirwszej ciazy tj.w 2004 r. W 2009 przeszlam operacje i mi go wycieli. Byl na tyle duzy ze laparoskopia nie wchodzila w gre. Wycieli mi go przez otwarcie powlok brzusznych i macicy. Oczywiscie ciaza byla zagrozona. Dawno nie mialam usg ani badan hormonalnych. Moj

Re: kiedy zbada estradiol?

, endometrium, trzonu macicy ? przerost b硂ny 秎uzowej macicy (hypertrofia endometrium) ? polipy macicy czy szyjki macicznej ? mi甓niaki ? wk砤dki wewn眛rzmaciczne ? zaburzenia hormonalne ? owulacja ("plamienie owulacyjne") ? brak owulacji ? stres ? leki np. antykoagulanty, kwas acetylosalicylowy

co robi prosz o pomoc do秝iadczonych

Witajcie mam 46 lat w maju zg硂si砤m si do gin. z powodu op蠹niaj眂ej si miesi眂zki.Lekarz przeprowadzi wywiad zbada mnie podczas badania b髄 by mocny co go zaniepokoi硂 zrobi mi usg dopochw. stwierdzaj眂,縠 prawy jajnik jest pow. na macicy te widzi zmiany jakby mi甓niaki lub polipy

Re: czy mo縩a zaj舵 w ci笨 po usuni阠iu mi甓niak

co mo縠 by przyczyn niep硂dno禼i (HSG, badanie hormon體, badanie nasienia, ocena cyklu itp.). Lekarza po 1,5 roku stwierdzi ze trzeba usun辨 mi甓niaki. No i trafi砤m do szpitala. Tam zamiast laparoskopii mia砤m zrobion laparotomi poniewa si okaza硂 縠 mi甓niak體 jest wi阠ej i trudniej u硂縪ne

Laparoskopia Krak體.

Mo縠 znacie dobrego gina,kt髍y wykonuje laparoskopi mi甓niak體 macicy,albo takiego,kt髍y je wy硊szcza,ale robi to dobrze,w Krakowie,dzi阫i za info.

Re: i jeszcze mi甓niak

bez potrzeby. Siostra te mia砤 mi甓niaki, ale takie du縠 i kilka, 縠 musieli j poci辨, bo na laparoskopi by硂 ju za p蠹no. Mama ma wyci阾 macic z tego powodu, wi阠 u mnie jeszcze pewnie czynnik rodzinny. Zobacz co powie.

Re: in vitro grudzie 2014

@, i mam 2 mi甓niaki niby ma砮, ale lekarz powiedzia 筷 deformuj mi lekko macice, tym razem robimy te screching przed crio, i w砤秐ie jak sie czyta to najlepiej wyci辨 dziady, ale nie chc mi ich rusza ....? mam 3 snie縴nki, jak z nimi nie wyjdzie to powiedzia砤m m陑owi 縠 potem zwalczam dziady

Re: ci笨a po operacji mi甓niak體

Witam. By砤m u lekarza i id na zabieg. M骿 mi甓niak jest podsurowic體kowy i ro秐ie na zewn眛rz macicy. Prawdopodobnie b阣zie laparoskopia, strasznie si boje, zostawi 1,5 rocznego malucha.

Re: Czeka mnie operacja

Kaszt-anku ja mia砤m podobn sytuacj jak Ty. Nie mam dzieci. Mi甓niak mia r體nie prawie 10 cm. Na pocz眛ku lekarz zastanawia si nad usuni阠iem tylko mi甓niaka, ale niestety by tak usytuowany w 禼ianie macicy , 縠 nie da硂 si. Po prostu nie mo縩a by硂by zszy 禼iany macicy, by za du縴

Re: badanie histopatologiczne po ci笨y pozamacicz

G丑wn przyczyn powstawania ci笨y poza macic s wrodzone lub pozapalne zmiany jajowod體. Ponadto, wynika mo縠 ona z cz阺tych stan體 zapalnych przydatk體, torbieli jajnik體, mi甓niak體 macicy, endometriozy a tak縠 z u縴wania wk砤dki wewn眛rzmacicznej. Czynnikami ryzyka ci笨y pozamacicznej s

Re: Mi甓niaki macicy

.06.2011 laparoskopia zako馽zona laparotomi - usuni阾y trzon macicy i przydatki (mi甓niakowato舵 macicy, dysforyczny PMS), hist-pat OK, HTZ - by oesclim, activelle, teraz ANGELIQ:kwiat::kwiat:

tsh >4, OB podwy縮zone... niedoczynno舵?

w normie. niedoczynno舵 tarczycy? co mnie jeszcze trafi??? nieregularne cykle 35 - 59 dni, macica dwuro縩a z przegrod, mi甓niak, torbiele, usuni阾y prawy jajow骴, ci笨a pozamaciczna i teraz jeszcze niedoczynno舵??? jak ma si w ko馽u uda jak ci眊le co u mnie szwankuje... tyle razy mia砤m hormony

Re: Czeka mnie operacja

Witaj kaszt-anku . Ja mam 42 lata 3 miesi眂e temu mia砤m usuni阾y trzon macicy. Mi甓niak mia jak ju pisa砤m 10 cm , przy wielko禼i macicy standardowo oko硂 5-7 cm , mi甓niak by 秗骴禼ienny zajmowa wi阠 ca砤 禼ian macicy. Po wyci阠iu go nie da硂by si ju zszy macicy. Wielko舵 mi甓niaka jak

Re: embolizacja/histerektomia i seks

Ja mia砤m laparoskopi i histeroskopi i w ten spos骲 usuni阾ego mi甓niaka. Niestety inne mi甓niaki pozosta硑 bo nie nadaj si do usuni阠ia. B阣 musia砤 usun辨 macic. Narazie jest ok, po moim zabiegu lekarz pozwoli wsp蟪縴 po miesi眂u. Po operacji usuni阠ia macicy zazwyczaj lekarz o tym

pocz眛ek walki - na co nie traci czasu?

ponad norm - spodziewa砤m si lek體 na zbicie prolaktyny ale od razu wypisa砤 mi skierowanie na laparoskopi. Troch mnie to zbi硂 z tropu, bo nawet nie zrobi砤 usg czy jaki mi甓niak nie pojawi si itp. Posz砤m do innego gina, nie m體i砤m skierowaniu i on te zacz背 od shg i laparoskopii (bo przez

Re: Czeka mnie operacja

kontakcie :) Jeszcze raz buziaki i powodzenia :) -- :kwiat:Wiek 51 lat, 23 luty 2010 - usuni阠ie macicy z przydatkami (mi甓niaki macicy), poprzeczne ci阠ie brzucha, wyniki ok, HTZ - Systen50 , 眘k :kwiat:

Re: P阠herz czy macica

Ja mam mi甓niaki stwierdzone na usg i laparoskopii, niestety ca硑 czas odczuwam ucisk na p阠herz, pomimo 縠 mi甓niak ma tylko 4cm. Jako 縴j z tym "b髄em" bo jedynym u mnie wyj禼iem jest usuni阠ie macicy (samego mi甓niaka wyci辨 si w moim przypadku nie da) Kup sobie w aptece tabletki

Re: Czeka mnie operacja

Edytko ja mia砤m podobne problemy z tym, ze u mnie macica utkana by砤 mi甓niakami i poros硑 one do wielko禼i g丑wek noworodk體, ucisk na jelita dawa objawy ich niedro縩o禼i, b髄e, itp itd.....ech rozumiem przez co przechodzisz.... :* Naprawd sugeruj Doktora Lindnera - zadzwo tam i zapisz

Re: Czego si spodziewa w szpitalu ? - Sz. Prask

To jeszcze raz ja..... bo co sobie u秝iadomi砤m.... 縠 planowane laparoskopowe operacje cz阺to ko馽z si ci阠iem. Bo albo mamy za du縪 cia砶a, albo mi甓niaki za du縠... Mo縠 warto to przemy秎e przed operacj, chocia縝y ze wzgl阣u na spos骲 znieczulenia. Do laparoskopii potrzebna jest pe硁a

Re: Pi赕 lat p蠹niej... :) i pytanie o L4

, jak d硊go zaj瓿a Wam rekonwalescencja po operacji. Tradycyjnie, 縜dna laparoskopia nie wchodzi w gr. Sorry za zamieszanie. -- Hoduj sobie... mi甓niaki macicy forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=39484

Re: starania rok 2014

To du縠 uproszczenie, 縠 kwestia rozpoznania 秎uzu jest kluczowa , ale gdy go brak to stymuluj jego wytrwarzanie. Co co si invitrowcom nie 秐i硂. Na co dzie diagnozuj i lecz niep阫aj眂e p阠herzyki, brak ich wzrostu, cienkie endometrium, endometrioz kwalifikuj do laparoskopii, przepycham

Re: Czy miewacie chwile zw眛pienia?

Apsik87 nie jeste sama... my秎, 縠 wiem co czujesz, bo ja mam tak samo, ale zazwyczaj po kolejnym negatywnym te禼ie ci笨owym, albo w dniu kolejnej @... staramy si 4,5 roku... przez ten czas: 9 stymulacji cyklu, podejrzenia PCO-rozwiane, diagnoza macicy dwuro縩ej - obalona po laparoskopii - by砤

torbiele na jajniku a ci笨a ???

Witam staraczki ! Niedawno mia砤m badanie hsg (dro縩o禼 jajowod體), jakie by硂 moje 糳ziwienie gdy po przebudzeniu okaza硂 sie 縠 mia砤m laparoskopie. Us硑sza砤m od mojego lekarza 縠 usuni阾o mi torbiele z jajnika i mi甓niaka z macicy (wcze秐iej 縜dne badanie tego nie wykry硂). Czy torbiele

Re: Czeka mnie operacja

dowiem. Jak metod to zrobi nie jest tak wa縩e, najwa縩iejsze 縠by si uda硂 wy硊ska mi甓niaka i 縠by mog砤 spe硁i swoje marzenie i zosta mamusi. Pozdrawiam i 縴cz powodzenia -- :kwiat: 5.04.2011 r.usuni阠ie trzonu macicy, laparoskopia zako馽zona ci阠iem poprzecznym,przy bardzo du縴m wsparciu

Re: zrosty w macicy

, przy trzecim co co niby wygl眃a硂 jak polip ale nim nie by硂 (najprawdopodobniej przez to co straci砤m ci笨). Pomi阣zy 2 a 3 histeroskopi mia砤m laparoskopi i wtedy okaza硂 si 縠 zrost體 by硂 tyle 縠 prawie cala macica by砤 zaro秐i阾a, zaros硑 jajowody, endometrioza .... Mo縧iwe 縠 przy histero

Re: C Y K L O N A M I N E

U mnie lekarz stwierdzi 縠 mam 3 mi甓niaki, majwi阫szy ma 2 cm ale i tak m體i 縠 to bardzo dziwne 縠by by硑 przy tym a takie krwawienia i krwotoki. Dopiero przy laparoskopii okaza硂 si 縠 ca砤 macica jest w mi甓niakach a ten najwi阫szy ma nie 2 a 5cm. Jak wida usg nie pokazuje dok砤dnie

Re: pro禸a do dziewczyn z PCO

Laparoskopia umo縧iwia wykonywanie r罂norodnych zabieg體 ginekologicznych, takich jak wy硊szczenie torbieli jajnik體 czy mi甓niak體 macicy, jak r體nie diagnostyk i leczenie zabiegowe niep硂dno禼i oraz endometriozy.

Re: IUI po HSG

- Sonohisterosalpingografia - jest bezpieczn metod ambulatoryjnej oceny macicy i dro縩o禼i jajowod體 z wykorzystaniem USG. Metoda ta stanowi alternatyw do histerosalpingografii radiologicznej (HSG) laparoskopia - Pozwala na uzyskanie cennych informacji na temat budowy, po硂縠nia narz眃體 miednicy mniejszej, dro縩o禼i

Re: co robic?

Ja bym Ci poleci砤 zrobi laparoskopie i histeroskopi 2w1. Mi podczas hsg wysz硂 縠 mam niedro縩y jeden jajow骴 a jak mi robili laparoskopi to wysz硂 wszystko super dro縩e. Podczas histeroskopii lekarze ogl眃aj twoj macic od wewn眛rz, widz ka縟 zmian, mi甓niaka, polipa itd. a one mog

Re: Laparoskopia-co i jak ?

Ja dosta砤m L-4 na dwa tygodnie ale po tygodniu ju zapomnia砤m o zabiegu. A mia砤m robion laparoskopi i histeroskopi 2w1, wycieli mi malutkiego mi甓niaka z macicy. To pewnie zale縴 od tego co jest robione ale i tak nie masz czego si ba. Ja mia砤m zabieg 7 lipca teraz czekam na rezultat. Mam

Re: Czeka mnie operacja

laparoskopii, ale daje mi tylko 50% szansy na powodzenie zabiegu, w砤秐ie ze wzgl阣u na wielko舵 i umiejsowienie mi甓niaka, musz liczy si z mo縧iwo禼i ci阠ia a nawet usuni阠ia trzony macicy czyli pozbawieniem si szansy na zostanie mam, mam miliony my秎i, w眛pliwo禼i, termin zabiegu mam ustalony po d硊gim

Re: mi阺niaki-dobry ginekolog w Nowym S眂zu

Rownie mam 42 lata i te mam mi甓niaki.Jednak 1-cm mi甓niaki to chyba lekka przesada 縠by ju usuwa macic.Osobi禼ie jestem przeciwna usuwaniu macicy.Na mi阺i眂zki ze skrzepami z czystym sumiemiem polecam zio砤 Klimuszki-mnie pomog硂.Natomiast ja mysl o emblizacji a w砤禼iwie jestem na ni

Re: Laparoskopia - pyt. do dziewczyn po tym zabie

Och, nie napisa砤m. Laparoskopia ginekologiczna, usuni阠ie zrostu w macicy i jednego mi甓niaka. Wiem 縠 powinno si pyta lekarza ale na kontrol id dopiero za dwa tygodnie. Na drugi dzie zosta砤m wypisana do domu i szczrze m體i眂 by砤m tak senna 縠 zwyczjnie nie my秎a砤m o co pyta

Re: Prosz o wyjasnienie tego badania

laparoskopow, poniewa okaza硂 si 縠 mam torbiele na jajnikiu i mi甓niaka w macicy, wszystkko zosta硂 usuni阾e. Dziwne 縠 wcze秐iej 縜dne badanie tego nie pokaza硂, nawet usg. Czuj sie jeszcze ca砤 obolana ale mo縠 ten zabieg co pomo縠...

Re: Operacja laparoskopowa

:ie縴nka Usuni阠ie macicy przezpochwowo 16 luty 2011...przy wsparciu Anio丑w z Forum. Wy硊szczenie mi甓niak體 2001:kwiat:

Operowa mi甓niaki czy nie?

Dzi rozpoznano u mnie mi甓niaka w macicy 35mm. Ma硂 wiem na ten temat. Chcia砤bym skierowa par pyta do pa,kt髍e je mia硑: Mam obecnie bardzo mocne krwawienia zw砤szcza w drugim dniu,czy to ma zwi眤ek z mi甓niakiem? Boj si,縠 dostan krwotoku. Jak wygl眃a operacja,czy laparoskopia? Czy

Re: Czeka mnie operacja

http://www.bibliotekazpszio.republika.pl/trampki.gif do porz眃nego lekarza kt髍y zrobi Ci podstawowe badania. B眃 dobrej my秎i . -- :kwiat: 5.04.2011 r.usuni阠ie trzonu macicy, laparoskopia zako馽zona ci阠iem poprzecznym,przy bardzo du縴m wsparciu anio砶體 z forum :kwiat:

Re: Mi甓niaki a ci笨a

mia砤m mi甓niaka na bocznej 禼ianie macicy. Metoda usuwania: laparoskopia. Zosta硑 mi 3 dziurki na brzuchu, 1 dziurka w p阷ku. Laparoskopia ginekologiczna to metoda diagnostyczna i zabiegowa polegaj眂a na wykonaniu trzech niewielkich naci赕, przez kt髍e wprowadza si do jamy brzusznej uk砤d

Re: mi甓niaki

nie slyszlaam nic o nowatorskiej metodzie usuwania mi甓niak體 poprzez ich zamra縜nie..slyszlam jedynie o operacji poprzez rozcinanie brzucha i macicy - ostsecznosc!! oraz histeroskopia i laparoskopia... duzego masz tego miesniaka???

Re: Ginekologa - chirurga dobrego szukam we Wroc

cze舵, ja 7 lat temu (teraz mam 35 lat) mia砤m ogromnego mi甓niaka na macicy. jeszcze wtedy nie mia砤m dziecka. Po konsultacji u dr Pochwa硂wskiego z Dyrekcyjnej podda砤m si laparoskopii. zabieg si uda. Mi甓niak zosta wyeliminowany(6cm) a ja 2 lata temu urodzi砤m synka-bez 縜dnych problem體

Re: mi甓niaki 秗骴禼ienne u 49 latki

Ja bior analogi na zmniejszenie mi甓niak體 i endometriozy,縠by zakwalifikowa sie do Lublina na embolizacje,albo laparoskopi.S to zastrzyki hormonalne. Jak usuniesz ca硑 narz眃 rodny,to przekwitniesz.Lepiej usun辨 tylko trzon macicy.Radze id do dobrego lekarza-prywatnie.Lekarze tylko chcieliby

Re: Mi甓niaki macicy - moje do秝iadczenia

laparoskopii wraca si do zdrowia du縪 wcze秐iej :) Nie martw si na zapas, ka縟a z nas sobie poradzi砤 po operacji, wi阠 i Ty sobie poradzisz, a my pomo縠my Ci w tym z przyjemno禼i, dlatego zagl眃aj do nas, kiedy tylko b阣ziesz mia砤 ochot :) -- :kwiat:Wiek 51 lat, 23 luty 2010 - usuni阠ie macicy z

Re: Czeka mnie operacja

:) Buziaki i spokojnej nocki :* -- :kwiat:Wiek 52 lata, 23 luty 2010 - usuni阠ie macicy z przydatkami (mi甓niaki macicy), poprzeczne ci阠ie brzucha, wyniki ok, HTZ - Systen50 , 眘k :kwiat:

Re: wrze秐iowe @owanie - pa糳ziernikowe staranie

kobiety g丑wnie przyjmujemy ci昕ar bada, bolesnych zabieg體, wszystko jeste秏y w stanie przetrwa by zobaczy w ko馽u wymarzone 2 kreseczki na te禼ie. Jestem po wielu badaniach w tym laparoskopia, HSG, usuni阠ie torbieli, mi甓niaka macicy, co jeszcze musz zrobi by sta sie ten malutki cud !!!

Re: witam kochane, 3 dni po operacji....

cieszy spokojem i wypoczywa jak w sanatorium :) 痽cz Ci dobrej i spokojnej nocki bez jakichkolwiek dolegliwo禼i :* http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqrOR38-Yb94wIpuTXK7WvCixLTW7PX470z23lc_37RnPplt6N -- :kwiat:Wiek 51 lat, 23 luty 2010 - usuni阠ie macicy z przydatkami (mi甓niaki macicy

Re: Dochodzenie do siebie po operacji mi甓niaka-d

czarnula.2 napisa砤: > Ja te jestem przed operacj mi甓niaka i bardzo si boj wyci阠ia > macicy, powiedz jak Ty si czujesz, czy wszystko jest ok? > Pozdrawiam serdecznie Hej! ja te bardzo si boj i by moment za na chwilk zapomia砤m bo wpad砤m w wir jakies pracy. Ale niestety

Re: pro禸a do dziewczyn z PCO

Ja bym si chyba zdecydowa砤. Laparoskopia opr骳z postawienia diagnozy umo縧iwia wykonanie r罂nych zabieg體 takich jak wy硊szczenie torbieli jajnik體 czy mi甓niak體 macicy, jak r體nie diagnostyk i leczenie zabiegowe niep硂dno禼i oraz endometriozy. A HSG chocia mia砤 robione?

Re: niech wytna wszystko bedzie spokoj

narz眃體 wewn阾rznych, co mo縠 prowadzi do takich atrakcji jak nietrzymanie moczu. Czasami trzeba powycina co si da - macic, albo macice z jajnikami, albo ca硑 zestaw razem z w陑砤mi ch硂nnymi i sieci wi阫sz. Zazwyczaj jest to spowodowane powa縩 chorob: mi甓niaki, nowotw髍. Ja te walcz ju od

mi甓niaki operacja Krak體

Witam Was wszystkie, Bardzo prosz o wskaz體ki odno秐ie mo縧iwo禼i operacji mi甓niak體 macicy w Krakowie,u dojrza砮j kobiety,l.53, 2 doros硑ch dzieci. Czy mog硑by禼ie poleci jakiego lekarza/lekark w Krakowie do konsultacji, czy jest mo縧iwa laparoskopia w tym wieku (rok po laparoskopii

Re: laparotomia -jak duze torbiele?

by mo縠 jest tak jak piszesz, ale ja tez mialam podwyzszone ca-125 (99 przy normie do 35) a torbiel 8 cm! no i to ze mialam laparoskopie a nie laparotomie nie przeszkodzi硂 w tym, zeby wyciac mi jeszcze 5mm mi甓niak z macicy o ktorego istnieniu nikt nic nie wiedzial, bo usg go nie wykaza硂

Re: Mi甓niak co zrobi ?

Mam podobny problem. Mam mi甓niaka 36 mm w trzonie macicy po lewej stronie. Te rozwa縜m laparoskopi, chocia nie wiem czy jest to konieczne? Co Pani doktor na to?

Co jeszcze mog zrobi

hej Dziewczyny Podczytuj Was cz阺to czasami te co napisz ,staram si z m昕em o dziecko pierwsze nigdy w ci笨y nie by砤m mam 30 lat m笨 34 .Staramy si ju d硊go pierwsze 2 lata sami pr骲owali秏y ale nic z tego nast阷nie klinika niep硂dno禼i i tak hormony s ok. nast阷nie hsg. macica

Re: Czeka mnie operacja

macicy... pop砤ka砤m si - nie mam dzieci a bardzo chcia砤bym, na moje pytanie a co z laparoskopi? uslysza砤m...sztuka dla sztuki, za du縴 mi甓niak'', drugi gin. przyjmuj眂y wy潮cznie w przychodni stwierdzi, 縠 wszystko b阣zie zale縜硂 od lekarza prowadz眂ego i je縠li b阣 si upiera przy laparo to

Re: juz po!!! :-)))

Sonja12 ja nie planuj ju ci笨y (mam doros砮 dzieci), wi阠 chocia tych my秎i nie mia砤m. Przed laparoskopi lekarz pyta o moje plany w tym wzgl阣zie i pewnie dlatego mi甓niak ten zosta tak usuni阾y. Ja jestem zadowolona. W rozmowie z innym lekarzem, ten powiedzia mi, cytuj: "jak pani

mi甓niak a niep硂dno舵

tylnej 禼ianie macicy, 秗ednica ok. 3 cm, nie ma opisu jaki to rodzaj mi甓niaka, jajowody, jajniki w porz眃ku.lekarze kt髍zy wykonywali laparoskopi twierdz, 縠 ten mi阺niak nie ma wp硑wu na zaj禼ie w ci笨, nie jest powodem, 縠 nie zachodz, nie usun阬i mi go tez podczas zabiegu z powod體

Mi甓niaki Kielce.

Witam Was drogie,ju od d硊縮zego czasu 秎edz wypowiedzi na tym forum,bo jestem jedn z was.Mam trzy mi甓niaki,ok.3-5cm,jestem po 硑縠czkowaniu i czekam na wynik.Utrata macicy przera縜 mnie,a moi lekarze to zak砤daj podczas operacji wy硊szczenia,ale metod tradycyjn-przez brzuch.Nie mam 縜dnych

Re: Endometrioza - laparoskopia .

Jestem 2 tygodnie po laparoskopi i hysteroskopi. W lutym b.r. mia砤m HSG kt髍e wykaza硂 縠 wszystko OK. Jednak wci笨 nie zachodzi砤m w ci笨 i lekarz da mi skierowanie na laparoskopi i histeroskopi diagnostyczn. Okaza硂 si ze mam ma砮go mi甓niaka i liczne polipy w macicy (co wykaza硂

Re: Inseminacja Grudniowa

W lipcu tego roku mia砤m robion laparoskopi i histeroskopi. Wysz硂 naprawd super, usun阬i mi tylko 1cm mi甓niaka usadowionego w dnie macicy. A m笨 mia kiepsk morfologi nasienia st眃 decyzja o inseminacji. Podeszli秏y troch na luzie do pierwszego razu, nigdy bym si nie spodziewa砤 縠 od

Torbiel po usuni阠iu macicy

szoku po usuni阠iu macicy. Je縠li lek mi nie pomo縠 po up硑wie 1,5 miesiaca czeka mnie laparoskopia. Ratunkuuuuuuuu Wasza Aga:((( z do砮m -- :kwiat:ie縴nka Usuni阠ie macicy przezpochwowo 16 luty 2011...przy wsparciu Anio丑w z Forum. Wy硊szczenie mi甓niak體 2001:kwiat:

Re: Mi甓niaki macicy - moje do秝iadczenia

najwi阫szym skarbem. Mi甓niaki zn體 si pojawiaj, wpierw dwa, potem trzy, cztery. Rozmawiamy o laparoskopii, ale nikt si nie pali do tego – bo jestem w sumie po dw骳h cc i operacji ginekologicznej (blizna pionowa, bo gdy rodzi砤 si c髍eczka, mia砤 g丑wk u g髍y). Rok temu by硑 cztery mi甓niaki

Re: plasterki hormonalne

Jestem po laparoskopii (dwa lata) i mia砤m wykonane wczoraj usg tv czyli transvaginalne podczas kt髍ego lekarz stwierdzi powi阫szone jajniki i dwa mi甓niaki w 禼ianie macicy. Doda,縠 musz si zdecydowa na hormony lub kolejn operacj. W oparciu o wasze opinie na forum chcia砤bym wyrobi sobie

Wroc砤w- jakiego chirurga polecacie?

Witam, mam mi甓niaka, kt髍y w po ci笨y powi阫szy si do 5cm. M骿 gin. zaproponowa mi usuni阠ie go i kaza zastanowi si nad usuni阠iem macicy w og髄e. U niego w klinice kosztuje zabieg laparoskopii ok 4-5 tys. Nie mam podstaw, by nie ufac swojemu gin. - znam go ponad 10 lat - prowadzi moje

Re: mi甓niaki - WA疦Y artyku !!!!!

leczy砤m mi阺niaki w Czechach, proponowano mi embolizacj, mog砤m obejrzec to na video, wytlumaczyli wszelkie za i przeciw i wybra砤m laparoskopi, niestety z powodu ogromnego krwawienia musieli ci辨 ale macic uratowali. Zanim wycieli mi甓niaka przesz砤m terapi hormonalno-sterydow, kt髍a

Re: Mi甓niak macicy - do malut-ka

, Zaraz jak sie dowiedzia砤m zaszczepi砤m sie przeciw 矿硉aczce i zaraz po drugiej szczepionce by砤m operowana, by砤 to operacja normalna poniewa poniewa na laparoskopie by to ju mi甓niak za du縴. Na szcz阺cie by to tylko jedem mi甓niak i uda硂 sie tylko go zoperowa bez us體ania macicy;) Ja

Re: pomocy mi甓niak wykryty przy HSG!

Tylko operacyjnie. Laparoskopia lub przez brzuch. Mi wykryto mi甓niaka na usg a w砤sciwie podczas badania ginekologicznego, by du縴 i szybko r髎, ale na zewn眛rz. Musisz sie skonsutowa z jakim sensownym lekarzem np od niep硂dno禼i i lekarz operuj眂y te 縠by by dobry, wydaje mi si 縠 trzeba

Re: wy硊skiwanie mi甓niak體 - jak to wygl眃a?

No tez nie bardzo wiem na co czeka.Je秎i macica jest obsypana mi甓niakami/tak w砤秐ie mia砤m/to nie ma innego wyj禼ia jak operacja i wyci阠ie.W takich przypadkach nie robia ani laparoskopii ani wy硊skiwania.Macica jest wtedy ca砤 rozpulchniona i nie ma innego wyj禼ia ni usuni阠ie.Samo sie nie

Re: laparotomia - i ju po strachu

U mnie mija 2 tydzie po laparoskopii gdzie wycinano mi du縠go mi甓niaka i usuni阾o zrost z jajnika i dopiero teraz przesta硂 bole mocniej w砤秐ie w 秗odku.Wy硊szczaj眂 mi甓niaka lekarz robi ran na macicy ,nast阷nie wype硁ia j siatka jak jest du縜 dziura i potem to wszystko musi si zagoi

Re: Niedro縩y jajow骴 co dalej?

Ja histeroskopie mia砤m robion razem z laparoskopi.Podczas histero sprawdza si czy w macicy nie ma przegrody, zrost體 (ewentualnie mi甓niak體, polip體 - chocia te cz阺to s widoczne w obrazie USG), od razu wszystko zostaje `poprawione`.Laparoskopia bardziej `zajmuje` si jajowodami

Re: tsh >4, OB podwy縮zone... niedoczynno舵?

bez laparoskopii... zrobiono j u mnie wraz z histeroskopi. usuni阾o przegrod w macicy, niedro縩y jajow骴, kilka torbieli, mi甓niaka na macicy nie, bo za g酬boko osadzony. Prof. stwierdzi, 縠 czego takiego jeszcze nie widzia. Po laparotomii ca潮 praw stron mia砤m zro秐i阾. jajnik, z jajowodem

Re: Sterylizacja dozwolona !

histopatologiczne tkanek macicy, co uniemo縧iwia zbadanie, czy w mi甓niakach nie ma zmian nowotworowych, ktore tak, czy inaczej embolizacj wykluczaj. Takie zmiany w mi甓niakach wprawdzie wyst阷uj rzadko, ale nie zawsze rezonans magnetyczny jest w stanie to zdiagnozowac. No i na koniec to, 縠 przynajmniej

Moja historia

brzuch jak w przypadku cesarki i wy硊szczono mi甓niaka. Wybrano tak metod ze wzgl阣u na umiejscowienie, jego wielko舵 a tak縠 z uwagi na przysz砮 mo縧iwe ci笨e gdy nigdy nie rodzi砤m. Gdybym mia砤 laparoskopi to nie mo縩a by zszy odpowiednio macicy i istnia硂by du縠 prawdopodobie駍two p阫ni阠ia

Re: operacja a cc prosze o odpowiedz!!!!

sytuacji. Je秎i mia砤 np. mi甓niaka uszypu砶owanego lub laparoskopi to mo縠 uda Ci si si砤mi natury.

Re: czy po laparoskopii uda硂 wam si zaj舵 w ci

Ja od lutego lecz si w Provicie u dr.Grettki. W lipcu mia砤m laparoskopi i histeroskopi w Tommedzie u dr. Ogrodnika, nic nie znale糽i, wycieli mi tylko ma砮go mi甓niaka kt髍y umiejscowi si w dnie macicy, ale lekarze stwierdzili 縠 nie by on przeszkod do zaj禼ia w ci笨. Ze mn raczej nie ma

Re: IUI- stycze

......kiedy rozmawiali秏y ale m體i ze lepiej nie bo m骿 mi甓niak jest bardzo wros阾y w 禼iank macicy i zosta砤by du縜 dziura za d硊go trzebab by potem czeka,,,,,a wcale nie jest powiedziane ze to wina mi阺niaka 縠 nie zachodz w ci眤e..........wiec na razie czkam do bety...

Re: Czeka mnie operacja

HTZ wszystko wr骳i do normy :) Nie wiem tak do ko馽a jaki zakres mia砤 Twoja operacja. Laparoskopia przez pochw, ale czy tylko usuni阾o macic ? To wa縩e je縠li chodzi o hormony. W ka縟ym razie w wi阫szo禼i przypadk體 by硂 nam cz甓ciej smutno ni weso硂 ;) I w tym przypadku sprawdza si rada

Re:mi甓niaki

mi甓niak sobie r髎 i r髎 a zrobi si du縴 jak pomara馽za i musiano mi wyci辨 ca潮 macic z przydatkami.Nie zwlekaj!

Re: czy histeroskopia udra縩ia jajowody

Laparoskopia mo縠 pom骳 ale lekarz powinien stwierdzi dlaczego s niedro縩e. Ja mia砤m usuwan torbiel laparoskopowo i cz甓ciowo endometrize i to podczas laparoskopi wysz硂, 縠 mam niedro縩e jajowody. Lekarz nie potrafi jednoznacznie stwierdzi dlaczego. Mam bardzo mi甓niakowat macic i jej

Re: ogromne mi甓niaki - pomocy

jeszcze oka縠, moje mi甓niaki to (3,5)(6,8)(2,6), tak si dorobi砤m. Odno秐ie 硑縠czkowania macicy to na pewno nie p骿d do szpitala - zdaj si na dr Wojtysia ju.Mnie to zastanowi硂 czy ta moja pani doktor chce jeszcze zrobi ponowne usg?, m體i砤 tez o markerach nowotworowych... 縠 to trzeba czeka

Re: TYTUL mi sie poplatal :))

Generalnie pisz wsz阣zie, 縠 z mi甓niakami si 縴je i je obserwuje. "Post阷owanie terapeutyczne w mi甓niakach macicy powinno bra pod uwag przede wszystkim nasilenie objaw體 chorobowych i koncentrowa si na ich eliminowaniu. Opr骳z objaw體 klinicznych r體nie inne czynniki mog wp硑wa na

I co z tym fantem?

leczenie nad縠rki, potem usuwanie torbieli i mi甓niak體. Dzi阫uje bardzo. Niestety, on przyjmuje w prywatnej klinice i w ramach NFZ mo縠 mi wykona histeroskopi, ale inny zabieg jest juz p砤tny, na co mnie nie sta. Zreszt w moim przypadku prawdopodobnie laparoskopia odpada. Chc to na dzie dzisiejszy

Re: mi甓niaki operacja Krak體

Szanowna Pani, Dwa lata temu mia砤m usuni阾 macic razem z mi甓niakiem, kt髍y mia 秗ednic 8 cm , a wi阠 by stosunkowo du縴, poniewa " r髎 sobie przez 17 lat, zanim zdecydowa砤m si na operacj. Operowa mnie Profesor Marek Klimek wykonuj眂 u mnie laparoskopi. Po dw骳h dniach wysz砤m ze

Re: miesniaki

dana1001 napisa砤: hej.no u mnie zostawiono jeden miesniak 2 na 3 na szjce macicy, mam go na zewnatrz macicy.jak mowilam po laparoskopii usunieto mi tlko jeden. a drugi wlasnie laparotomia.jak to jest? dluzszy pobyt w szpitalu? dzieki pozdrawiam > cze舵 Kobietko,pewnie 縠 jest to najlepszy

Maliniaq

Moja znajoma mia砤 do czynienia z mi甓niakami, jest po operacji.Czuje si dobrze.Podaj Ci do przeczytania artyku z medycznego magazynu dla kobiet. Mi甓niaki macicy artyku lek. med. Joanny Pabich Rozpoznanie mi甓niak體 macicy umo縧iwia badanie ginekologiczne, badanie USG, laparoskopia

Tomb Raider: The Angel of Darkness Demo

: The Angel of Darkness mamy mo縧iwo舵 wcielenia si w m昕czyzn o imieniu Kurtis. Jest to dobry przyjaciel Lary, oraz mi甓niak, kt髍y zajmuje si brudn robot.

Tomb Raider: The Angel of Darkness ulepszy硂 grafik gry. Posta Lary wygl眃a bardziej kobieco ni dotychczas. Sam jej

Tomb Raider: The Angel of Darkness Spolszczenie

mentora Wernera Von Croy.

W Tomb Raider: The Angel of Darkness mamy mo縧iwo舵 wcielenia si w m昕czyzn o imieniu Kurtis. Jest to dobry przyjaciel Lary, oraz mi甓niak, kt髍y zajmuje si brudn robot.

Tomb Raider: The Angel of Darkness ulepszy硂 grafik gry. Posta Lary

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - mi甓niaki macicy -laparoskopia

Bestsellery

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin